• ?????? ??
  • ???? ?? ??
  • ????????
  • ???????
  • ???? ????


نرم افزار پیک

نرم افزار پیک
امكانات كلي اين سيستم عبارتند از:
· تعريف مشتركين به صورت نامحدود
· تعريف مسيرها به همراه تعرفه اختصاصي با قابليت تشخيص طرح ترافيك براي هر مسير
· تعريف مسيرهاي اختصاصي هر مشترك به همراه تعرفه اختصاصي ( بصورت سرويس )
· امكان رزرواسيون براي هر مشترك و با اعلام اتوماتيك دستگاه و نوبت بندي در صورت عدم حضور رانندگان
· امكان نوبت بندي اتوماتيك رانندكان در صدور قبض بصورت دستي و يا اتوماتيك با دستگاه كارت زني
· صدور بارنامه براي هر مشترك با جستجوي الفبائي
· تائيد مبالغ دریافتی وتعيين كميسيون هر راننده در پايان روز يا در طول دوره
· قرعه كشي جهت برگزاري مسابقات و اعلام سرويس جايزه به راننده و يا مسافر
· گزارشات متنوع از قبيل جستجوي مشتركين بر اساس كد ، نام ، نام خانوادگي ، تلفن وآدرس
· عملكرد مشتركين بصورت كل يا در طول يك دوره خاص
· مشاهده قبضهاي صادره بصورت كل يا دوره اي و چاپ مجدد قبض
· تعيين كميسيون قبضهاي صادره براي هر راننده بصورت تفكيكي و جداگانه
· عملكرد رانندگان بصورت كل يا در طول يك دوره خاص و بترتيب كاركرد
· چاپ برچسب پستي براي هر مشترك جهت تبليغات
· اعلام شكايات از رانندگان و ثبت در سوابق آنها
· گزارشهاي مخصوص مديريت
· عدم كاركرد مشتري در طول يك دوره بهمراه چاپ
· عملكرد كل آژانس در طول يك دوره زماني خاص
· امکان ثبت هزینه های آژانس
· گزارشات هزينه هاي آژانس جهت محاسبه در سود و زيان
· انواع گزارشات مانيتوري و چاپي
· امكان تنظيم گزارشات با انعطاف زياد و كاربري آسان براي اشخاص و امكان سفارشي ساختن برنامه با توافق متقاضي وجود دارد.
· امكان استفاده از دستگاه ID Caller بصورت سفارشي جهت علاقمندان در نرم افزار مهيا ميباشد.
an imageجستجو در سایت

محصولات
تماس با ما

an image